Stavební firma Perat s.r.o. - Spolecenská odpovìdnost - Úcta k prírodì


Úcta k přírodě

Úcta k přírodě

Jsme si naprosto vědomi, že stavitelství - v jakémkoliv pojetí - je velkým zásahem do životního prostředí a přírody jako takové. Veškeré činnosti provádíme s ohledem na tuto skutečnost a snažíme se zbytečně nezatěžovat životní prostředí, využívat přírodní zdroje tak, aby nebyla ovlivněna kvalita a udržitelnost projektu nebo stavby a zároveò nepůsobil zbytečný negativní vliv na naše okolí.

Kromě přírodních a materiálních zdrojů se zaměřujeme také na nové technologie a celkové řízení projektů, které snižuje negativní dopad na životní prostředí a mají dobrý vliv nejen na přírodu, ale díky snižování nákladů, je pozitivní také pro zákazníka.

Stavební firma Perat s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov (okres Kladno)
tel.: 312 527 992, mob.: 777 849 773, e-mail: info@peratsro.cz, web: www.peratsro.cz