Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty

Ve společnosti ctíme určité hodnoty, které dodržujeme a dle kterých se postupuje. Tyto pravidla a normy jsou obsaženy v Etickém kodexu, který pokrývá všechny zaměstnance společnosti, od nejvyšších pracovníků až po řadové zaměstnance. Dodržování tohoto kodexu zajišuje lepší a transparentní pracovní podmínky, jasnou sociální a pracovní odpovědnost a také klade nároky na bezúhonné jednání všech účástníků jakéhokoliv projektu.

Stavební firma Perat s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov (okres Kladno)
tel.: 312 527 992, mob.: 777 849 773, e-mail: info@peratsro.cz, web: www.peratsro.cz