Bezpečnost a odpovědnost

Bezpečnost a odpovědnost

Ve firmě se snažíme v maximální míře dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany. Naši pracovníci jsou vedeni k odpovědnému přístupu k práci, kterou vykonávají.

Vytváříme pro naše zaměstnance takové pracoviště, které je bezpečné a zavádíme opatření a pravidla, abychom předešli jakýmkoliv nepříjemným a nebezpečným situacím.

Stavební firma Perat s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov (okres Kladno)
tel.: 312 527 992, mob.: 777 849 773, e-mail: info@peratsro.cz, web: www.peratsro.cz